نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

استخدام شرکت آتیه سازان بیمه سامان

         


شرکت بیمه ی سامان ( .اتیه سازان) اقدام به جذب افراد مستعد و توانمند جهت فعالیت در زمینه مدیریت فروش و کارشناس فروش مینماید.

قرارداد رسمی

درآمد بالا با توجه به توانایی فرد

آموزش و پشتیبانی حرفه ای

شرایط پذیرش:

سابقه فعالیت در زمینه فروش و مدیریت منابع انسانی

سن: حداقل ۲۵ سال

مدرک: حداقل لیسانس

متقاضیان جهت ثبت نام و گزینش شماره ۱۰ را به سامانه  ۵۰۰۵۴۲۲۲ ارسال نمایند.

 

استخدام شرکت آتیه سازان بیمه سامان ،